Friday Oct 16, 2020

Det är mycket nu

”Det är mycket nu” – hur ofta har du använt dig av den meningen, hur ofta får du höra den av andra.

I detta avsnittet pratar jag om upplevelsen av att ha mycket på sin tallrik just nu. Känslan av otillräcklighet, obehag och stressen som kan skapas av det. Men jag pratar kanske ännu mer om mina tips till dig om hur du kan göra för att komma vidare. In och lyssna.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2019 Hälsa i Nuet All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean